BEROLIGENDE MEDICIN OG SOVEMEDICIN

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet nye retningslinier for ordination af beroligende midler. Enhver receptfornyelse af sådanne stoffer forudsætter patientens personlige fremmøde i klinikken. Det er således ikke noget, vi har fundet på her i klinikken, men et påbud fra sundhedsmyndighederne.

De sidste år er der forsket meget, specielt i Sverige og England, på langtidseffekter af benzodiazepiner (Stesolid lignende medicin; serepax, oxapax, nitrazepam, pacinol, rohypnol, flunipam, hexalid, valaxona, for at nævne nogle). Forskning har vist, at der kan opstå afhængighed og abstinensreaktioner, hvis man tager disse mediciner daglig, også i "normale" eller lave doser. Afhængighedstreaktionerne kan ligne de symptomer, som var årsagen til at man begyndte med medicinen (angst, uro, søvnløshed m.m.). Der er en række eksempler på patienter, som har fået mindre angst, mindre uro og bedre søvn efter at have stoppet med medicinen. Dette tyder på, at mange af dem, som mener, de har brug for den type medicin på grund af kronisk angst etc., bruger medicinen for at reducere abstinensen efter forrige tablet. Den eneste sikre måde at finde ud af, om man vil få det bedre uden medicin, er at gøre et nedtrapningsforsøg. Det er vigtigt at nedtrapningen gøres langsomt, ellers kan abstinensreaktionen blive ubehagelig. Nogle gange kan abstinensplagerne fortsætte i flere uger efter, at man er ophørt med tabletterne, men sjældent mere end 4-5 uger. Der kan komme lidt ubehag, selv om der trappes langsomt ned. De almindeligste reaktioner ved nedtrapning af benzodiazepin-medikamenter er: Svimmelhed, hjertebanken, muskelsmerter, overfølsomhed for lyd og lys, tågesyn, træthed, nedsat hukommelse, angst, panikreaktion og depression. Det er vigtigt at huske på at abstinens-reaktionen går over.

Har du et forbrug af disse midler skal du således anmode om en konsultation hos lægen, som vil benytte lejligheden til at drøfte berettigelsen af et fortsat forbrug af disse midler. Såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, vil du blive tilbudt en plan vedr. udtrapning af de beroligende midler. ønsker du yderligere oplysninger Information til brugere af beroligende medicin og sovemedicin