HVILKE OPGAVER TAGER DEN PRAKTISERENDE LÆGE SIG AF?

En speciallæge i almen medicin er groft sagt specialist i det hele - naturligvis blot på et lavere niveau end speciallægerne inden for et enkelt fag, f.eks. øjenlæge, gynækolog m.m.

Almenmedicinerens arbejdsopgaver består i høj grad i at være den, som samler trådene og bevarer overblikket, således at behandlinger inden for forskellige områder kan søges koordineret, så patienten oplever en helhed i behandlingen af sin helbredsmæssige situation.

I vores praksis tager vi os af samtlige de opgaver, som vi selv har faglig kompetance til. Dette giver den bedste, hurtigste og billigste behandling til glæde for patienten og samfundsøkonomien. For at sikre den faglige kompetance deltager vi meget hyppigt i efteruddannelsesarrangementer.

Vi tager os således af alle de "store sygdomme" såsom hjerte-kar sygdomme, blodtryksforhøjelse, sukkersyge, stofskiftesygdomme, astmakontrol, muskel- og ledsygdomme m.m.
Hertil kommer alt det forebyggende arbejde med gravide, børneundersøgelser, vaccinationer, kostvejledning osv.

Vi foretager selv alle blodprøver, blodsukkerundersøgelser, urinundersøgelser, kontrol af blodfortyndende behandling, lungefunktionsundersøgelser og meget mere.

Vi foretager endvidere behandling med manuel medicin ved muskel- og ledsygdomme, benytter indimellem akupunktur til bl.a. smertebehandling, og endelig foretager vi også mindre operationer.

Vi lægger store vægt på at give vores patienter / kunder en god behandling med en kvalitet, som lever op til de vedtagne standarder inden for faget. 
Vi lægger vægt på at respektere det enkelte menneske og forventer på samme måde respekt for os og vores arbejde. Vi lægger endvidere vægt på, at samfundets resourcer til forebyggelse og sygdomsbehandling udnyttes rationelt - til glæde for os alle.

Vi er absolut ikke specielt interesserede i at udskrive recepter på beroligende medicin, afhængighedsskabende stærk smertestillende medicin o. lign. Hvis det er formålet med et eventuelt lægeskifte, så vil vi ikke anbefale, at man tilmelder sig her.