LÆGEATTESTER, -ERKLÆRINGER, ANSØGNINGER

Den praktiserende læge udarbejder mange attester, læerklæringer, ansøgninger om medicintilskud m.m. for sine patienter. Mange af disse attester er betalt af kommunen, forsikringsselskabet m.fl.

En del attester m.m. er imidlertid ikke betalt af nogen myndighed eller forsikringsselskab, men skal betales af patienten selv.

Det drejer sig bl.a. om attest til kørekort, attester til studieophold i udlandet, afbestilling af rejse grundet sygdom m.m.

Er der ikke angivet pris for en attest eller lægeerklæring, er honoraret 1800 kr pr time + moms, idet der afregnes 450 kr pr. påbegyndt 15 minutter. Hertil kommer evt. forsendelsesudgifter.