Poul Paghs Gade 6 A
9000 Aalborg
Tlf. 98 13 44 22

 


Poul Paghs Gade er en sidegade til Kastetvej. Kommer man inde fra byen i retning mod vest, skal man til venstre ved Poul Paghs gade lige ved slikbutikken.

 

Parkering:
Der er gratis parkering på Poul Paghs Gade lige uden for klinikken, dog med tidsbegrænsning på 2 timer eller ½ time. Vi gør opmærksom på, at P-vagterne er meget flittige i området - deres timeløn ligger ofte noget højere end vores! Så husk at stille p-skiven.

Det er endvidere tilladt med korttidsparkering i gården, når man skal til lægen. Skiltningen om parkering forbudt gælder således ikke patienter til lægen ( og tandlægen i gården).

På den del af Poul Paghs Gade, som ligger nord for Kastetvej er der parkometerparking. 
 

Tog:
Fra nærbanestationen på Kastetvej er der 200 meter til klinikken.

 
Bus:

Fra busstoppestedet ved Hospice på Kastetvej er der 100 meter til klinikken.